پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین احساس خود مختاری بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

رویکرد نیل به هدف مسائل و مشکلاتی دارد که بهره گیری وسیع از آن را به عنوان یک معیار اثربخشی با شک و تردید مواجه کرده می باشد. بخشی از این معضلات مستقیماً به مفروضاتی ادامه مطلب…

By 92, ago