پایان نامه

پایان نامه بررسی وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس

در این فصل مبانی نظری و تئوریک موجود، راجع به مسئله و نیز تحقیقات انجام شده در این چارچوب، مرور می گردد. در حقیقت، این فصل به دسته‌بندی پایه‌های تئوریک موضوع و تعریف حواشی آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی

در دوره اول که بازه زمانی شهریور الی آبان 1392 را در بر می‌گیرد؛ به مطالعه چالش‌ها و مسائل موجود در سیستم حمل‌ونقلی ایران به‌خصوص بندر شهید رجایی و بهره گیری نشدن از تمامی ظرفیت ادامه مطلب…

By 92, ago