پایان نامه

پایان نامه سنجش وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس

در این پژوهش، مقصود از بازده، بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین ادامه مطلب…

By 92, ago