پایان نامه

پایان نامه با موضوع شغل بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

اثربخشی کلی؛ یک نوع ارزیابی کلی می باشد که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید. معمولا از طریق ترکیب کردن اسناد عملکرد گذشته یا به‌دست آوردن ارزیابی‌های کلی و یا از طریق قضاوت‌های اشخاص ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:نقش رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت،معدن وتجارت

تعهد عاطفی[1] با تعهد نظری ارتباط بسیار نزدیکی دارد و بعنوان وابستگی و تعلق خاطر به‌سازمان از طریق قبول‌ شاخص پیش‌بینی ترک خدمت و غیبت باشد. تعهد عاطفی به عنوان تعلق خاطر به یک سازمان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه تاثیر آموزش مهارت جرأت¬ورزی بر اضطراب اجتماعی رابطان افتخاری بهداشت

این مهارت جزئی از مهارت مقابله با هیجان می باشد. خشم واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایطی می باشد که فرد را دچار ناکامی کرده می باشد. خشم می­تواند به صورت ضعیف یا شدید در ادامه مطلب…

By 92, ago