پایان نامه

پایان نامه با موضوع شغل بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

اثربخشی کلی؛ یک نوع ارزیابی کلی می باشد که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید. معمولا از طریق ترکیب کردن اسناد عملکرد گذشته یا به‌دست آوردن ارزیابی‌های کلی و یا از طریق قضاوت‌های اشخاص ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان رضایت شغلی برتعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت،معدن وتجارت

نظریه های انگیزشی مدل فردی رضایت شغلی شامل نظریه هایی مربوط به نیاز و نظریه های شناختی و انگیزشی بیشتر در ارتباط با موضوع هایی می باشد که فرد، خود به محیط کار می آورند، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر

حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل بین‌المللی گسترده‌ترین دانش‌ها و فنون بشری در جهان به‌گونه مستقیم و غیرمستقیم در بر گرفته می باشد و بستر ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها می‌باشد. در بین شیوه‌های حمل‌ونقل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر

سایت منبع امروزه هیچ کس به تأثیر حیاتی حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کشور تردیدی ندارد. تخلیه و بارگیری حدود 90% از وزن کل کالاهای صادراتی و وارداتی و 60% از ارزش کل تجارت کشور در ادامه مطلب…

By 92, ago