پایان نامه

پایان نامه ارشد:نقش تجزیه و تحلیل بازدهی بازار بورس تهران، به منظور تعیین سرمایگذاری

کارکردهای بازارهای مالی در یک کشور عبارتند از: کمک به تشکیل سرمایه: بازارهای مالی باعث می گردد عرضه و تقاضای سرمایه به هم برسند و پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. ایجاد بازاری برای مبادله اوراق ادامه مطلب…

By 92, ago